Beleidsplan

Stichting Gegevens

Life Guide Evangelical Ministry
Het RSIN/fiscaal nummer - 857747836
De postcode en straatadres - 1186 AV, Mont Blanc 40
Telefoonnummer of e-mailadres - 020-7522384, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
De kamer van Koophandel nummer -  69127239
Bankrekeningnummer -  NL28 RABO 0321 78 97 76

Doelstelling en Strategie van de Stichting

Het doel van de organisatie het samenbrengen van mensen van verschillende nationaliteiten door middel van een dramatische talkshow programma met een adellijke titel; uitdagingen en oplossingen.

De naam van de samenstelling en de namen van de bestuursleden

De Voorzitter:      Ajike Emmanuella Oyinbo
Penningmeester: Oladunni Iwalehin kokumo
Secretaris:           Kelvin Ogbeide

Financiële gegevens

Totaal inkomsten - Geen inkomsten
Cadeaus en donaties - Geen voor nu
Geldinzamelingsacties als via collecties of een gesponsorde wandeling. Geef op hoeveel u Verwacht te halen bij dergelijke activiteiten - niet van toepassing op dit moment
Kantoorapparatuur - €7.641 + €540 + €550 + €1500 = €10.231
Totaal Overige kosten zoals huur, vergoeding of beheers, vergoeding of beheerskosten - €1900 + €750 Website.

Publicatieplicht

Naam instelling - Life Guide Evangelical Ministry
Het RSIN (juridische entiteiten en samenwerkingsverbanden informatienummer) / fiscale nummer - 857747836

 

Contactgegevens van de instelling;

Het RSIN/fiscaal nummer - 857747836
De postcode of straatadres - 1186 AV, Mont Blanc 40
Een telefoonnummer of e-mailadres - 020-7522384, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Eventueel het nummer van de kamer van Koophandel - 69127239
Eventueel de gegevens van de bankrekening-
Bankrekeningnummer: NL28 RABO 0321 78 97 76
www.lifeguidefoundation.org

Het doel van de instelling

De belangrijkste doelstelling is om mensen met problemen van verschillende cultuur samen te brengen en oplossingen zoeken voor hen, met een hoofdtitel: Problemen en Oplossingen

De functie van het bestuur

Voorzitter

Mevrouw Ajike Emmanuella Oyinbo is de voorzitter en het gezicht van deze stichting, en haar taken zijn als volgt:

  • Leiden van de vergaderingen van het bestuur: Initiatieven nemen;
  • Coördineren en uitvoeren van bestuurswerkzaamheden; Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten.

Secretaris

Meneer Kelvin Ogbeide is het schrijver van de stichting. Hij is dus verantwoordelijkheid voor het schrijven van brieven en andere stukken namens stichting. Archiveren van ontvangen brieven en het bewaren van afschriften van verzonden brieven; Maken van verslagen en notulen van de diverse vergaderingen, zoals de bestuursvergaderingen.

Penningmeester

De penningmeester beheert het geld van de stichting. Mevrouw Oladunni Iwalehin kokumo is de penningmeester van de stichting en haar taken zijn: Het bijhouden van de financiën
Doen en ontvangen van betalingen. Maken van het financieel jaarverslag en een begroting
Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting.

Financiële Verantwoording

Totaal inkomsten – Niet van toepassing 
Cadeaus en donaties – Op dit moment niks
Geldinzamelingsacties als via collecties of een gesponsorde wandeling. Geef op hoeveel u Verwacht te halen bij dergelijke activiteiten - niet van toepassing op dit moment
Kantoorapparatuur - €10.231

BELONINGSBELEID:

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Overige gegevens

Kamer van Koophandel: 69127239
RSIN nummer: 857747836
ANBI geregistreerd